Parkeringshus

Ett parkeringshus med prefabricerade betongelement skapar stora möjligheter

BIM - På vårt vis

Tid, kvalitet och överblick - bättre totalkostnad. Så kan fördelarna med att visualisera och använda BIM enkelt uttryckas. 

Läs mer