Industribyggnader

Lager, industri och handel är några exempel på användningsområden för hallar

Benders Byggsystem

Benders Byggsystem tillverkar och monterar prefabricerade stomlösningar i betong som passar alla typer av byggnader. Industribyggnader, logistikanläggningar, idrottshallar, handelscentra, flerbostadshus och kontor är några exempel på projekt som vi har lång erfarenhet av.

Läs mer