• Stomsystem

    Vi har genomtänkta och beprövade stomsystem för de flesta typer av byggnader. Affärshus, bostäder, kontor, parkeringshus och skolor är några exempel på stomsystem som vi tillverkat med prefabricerad betong.