• Verka för en hälsosam och hållbar livsstil

  Företagshälsovård Benders är ansluten till företagshälsovård genom avtal med Avonova och QV-hälsan i Falköping. Samtliga medarbetare erbjuds var tredje år en hälsoundersökning. I samband med hälsoundersökningen genomförs

 • Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

  Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal. Sedan avtalet om övertagande träffades i juni har Benders jobbat för högtryck med att integrera det nya affärsområdet i koncernens övriga

 • 2016

 • Beklädnadsalternativ Trappor

  Beklädnad Beklädnad En trappa ska vara gedigen, vacker och passa in i byggnadens miljö.Våra betongtrappor är slitstarka och beläggs med terrazzo. Trapporna kan även tillverkas för att användas obehandlade eller kläs in med annan typ av beklädnad. Trapporna

 • Nu levererar vi tunnelväggar med klimatförbättrad betong

  Vi arbetar kontinuerligt för att skapa framtidens bästa produkter inom vårt område och bidra till en långsiktigt hållbar miljö där människor kan bo, leva, arbeta och umgås. Tillsammans med Cementa har vi nu tagit fram ett betongrecept till den nya

 • Massivplattor

  Med våra massivplattor, förspända (D/F) och slakarmerade (D), får du en snabb och lönsam byggnation. Tack vare att det mesta görs färdigt i fabriken, sparas dyrbar tid på byggplatsen. Det finns många fördelar med att använda massivplattor.

 • Integritetspolicy

  Benders värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Benders Sverige AB, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig,

 • 2020

 • Hallandsåsen

  Tunneln genom Hallandsåsen består av två parallella enkelspår på en totalsträcka om 8,7 kilometer. Den sträcker sig från Båstad i norr till Förslöv i söder och är en viktig del av västkustbanan mellan Göteborg och Lund. De

 • Isafjord

  Isafjord c7 c7 Isafjord Läs mer

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 21 Nästa