• 2016

 • Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

  Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal. Sedan avtalet om övertagande träffades i juni har Benders jobbat för högtryck med att integrera det nya affärsområdet i koncernens övriga

 • Massivplattor

  Med våra förspända massivplattor (D/F) får du en snabb och lönsam byggnation. Tack vare att det mesta görs färdigt i fabriken, sparas dyrbar tid på byggplatsen. Det finns många fördelar med att använda massivplattor (D/F). De är lätt

 • Skandias huvudkontor, Stockholm

  Stor ljusgård och fribärande betongtrappa Skandias huvudkontor, Stockholm c1 c1 Läs mer

 • Entré Lindhagen

  Nordens mest miljöriktiga fastighet Entré Lindhage c1 c1 Läs mer

 • Silverdals kulle

  Borttrollade fogar Silverdals kulle - Skräddarsydda bostäder c1 c1 Läs mer

 • Entré Lindhagen

  Entré Lindhagen är en av Nordens mest miljöriktiga kontorsfastigheter. Fastigheten hamnar hela 50 procent under de energikrav som Boverket ställer på nybyggda kontorsfastigheter. För att effektivisera byggprocessen inkluderades BIM i projektet. Entré Lindhagen

 • Hallandsåsen

  Tunneln genom Hallandsåsen består av två parallella enkelspår på en totalsträcka om 8,7 kilometer. Den sträcker sig från Båstad i norr till Förslöv i söder och är en viktig del av västkustbanan mellan Göteborg och Lund. De

 • Benders

  Läs mer 1960: Takpannetillverkningen startar i Edsvära 1960: Grunden för Stall och Stuteri Palema lades 1962: Palema Fibber vinner sitt första lopp 1964: Benders är Sveriges största producent av betongtakpannor 1969: Benders 2-kupiga Palemaprofil ser dagens ljus 1974:

 • Dokument

  Dokument Här har vi samlat PDFer som rör certifikat och ISO-certifieringar. Du finner också dokument för våra produkter samt anvisningar och instruktioner. Nordcert Certifikat Strängnäs V151 Benders Byggsystem AB, CPR (PDF-dokument, 2,5 MB) V151 Benders Byggsystem

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 10 Nästa