92 resultat i sidor och dokument

 • Benders Air.pdf

 • Entré Lindhagen

  Entré Lindhagen är en av Nordens mest miljöriktiga kontorsfastigheter. Fastigheten hamnar hela 50 procent under de energikrav som Boverket ställer på nybyggda kontorsfastigheter. För att effektivisera byggprocessen inkluderades BIM i projektet. Entré Lindhagen uppnår den högsta nivån, Platina,

 • Massivplattor

  Med våra förspända massivplattor (D/F) får du en snabb och lönsam byggnation. Tack vare att det mesta görs färdigt i fabriken, sparas dyrbar tid på byggplatsen. Det finns många fördelar med att använda massivplattor (D/F). De är lätt att montera, ger goda ljud- och brandegenskaper och har kort

 • Miljöpolicy.pdf

 • Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

  Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal. Sedan avtalet om övertagande träffades i juni har Benders jobbat för högtryck med att integrera det nya affärsområdet i koncernens övriga verksamheter. Etablering i Stockholm