153 resultat i sidor och dokument

 • 2016

 • Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

  Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal. Sedan avtalet om övertagande träffades i juni har Benders jobbat för högtryck med att integrera det nya affärsområdet i koncernens övriga

 • Massivplattor

  Med våra förspända massivplattor (D/F) får du en snabb och lönsam byggnation. Tack vare att det mesta görs färdigt i fabriken, sparas dyrbar tid på byggplatsen. Det finns många fördelar med att använda massivplattor (D/F). De är lätt

 • Skandias huvudkontor, Stockholm

  Stor ljusgård och fribärande betongtrappa Skandias huvudkontor, Stockholm c1 c1 Läs mer

 • Entré Lindhagen

  Nordens mest miljöriktiga fastighet Entré Lindhage c1 c1 Läs mer