Täby Park

Äldreboende i Täby Park

Hösten 2020 levererade och monterade Benders Byggsystem stommen till ett äldreboende i Täby park med Skanska som beställare. Vårdboendet är certifierat enligt Leed Guld v4 samt mörkgrönt inom Skanskas gröna karta. Höga krav på källsortering och ingen deponi. Stommen består av halvsandwichväggar som senare bekläddes med tegel. Innerväggar av betong. Garagedel i markplan med betongpelare, betongbalkar, stålbalkar och håldäck. Bjälklag uppåt i huset består även det av håldäck. Balkonger på husets gavlar samt loftgångsbalkonger mot innergård som bärs upp av stålpelare.

Korta fakta

Projekt: Äldreboende Täby Park, Smaragden 2
Start: 2020
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Jan Beyerböck, 010-888 40 53 jan.beyerbock@benders.se

Se samtliga referensprojekt.