Stensängsskolan

Stensängsskolan

Under 2021 monterade Benders Byggsystem stommen till en Skola i Huddinge med NCC som Beställare. Stommen tillverkades i vår egen fabrik i Strängnäs. Skolan består av tre plan samt en idrottshall i en del av de två första planen. Husets fasad består av Sandwichväggar gjutna mot matris. Övrig stomme består av innerväggar, stålpelare, stålbalk samt håldäck. Trappor levererades från vår fabrik i Norberg. Benders monterade även fläktrummet på taket som består av en stålstomme och är beklädd med parocelement.

Korta fakta

Projekt: Stensängsskolan
Start: 2021
Ort: Huddinge, Stockholm
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 4061 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.