Lysosomen

Infärgade matrisfasader i Hagastaden, Stockholm.

Under 2021-2022 tillverkade Benders Byggsystem delar av den prefabricerade stommen till kvarteret Lysosomen i Stockholm. Veidekke och Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) var beställare av projektet som bestod av fyra högre hörnhus och två, lite lägre mittdelar som ramar in en fin innergård. Husen är mellan 9-12 våningar och innehåller totalt 128 st lägenheter. Benders leverans bestod av fasadväggar, innerväggar, balkonger, pelare, trappor och gårdsbjälklag med håldäck. Fasaderna på höghusen gjordes delvis som halvsandwich som putsades på plats och delvis med infärgad betong i kulör rosa och oxblod som även gjöts mot två olika typer av matrismönster. På gatuplan är fasaderna helt i infärgad betong gjutna mot ett matrismönster som är helt unikt framtaget för projektet. På de två mittendelarna är både fasaderna, pelarna och balkongerna gjutna med infärgad färdig betongyta från vår fabrik i Strängnäs.

Korta fakta

Projekt: Kv Lysosomen
Start: 2020
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 4061 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.