Vélo

172 lägenheter i Årsta, Stockholm.

Under åren 2020-2021 levererade och monterade Benders den prefabricerade stommen till bostadskvarteret Vélo, Kokgropen. Projektet består av 172 st lägenheter monterat på ett garage- och gårdsbjälklag. Kvarteret är fördelat två huskroppar och 5 st trapphus i olika nivåer.

Fasaderna utgörs av spritputsade sandwichväggar med PIR-isolering i fyra olika kulörer, samt slätmålade matrisfasader i nedersta planet. Bjälklaget består av HD/f. Beställare i projektet var Besqab Projektutveckling AB.

Korta fakta

Projekt: Vélo/Kokgropen
Start: 2020
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.