Sätra stall

69 lägenheter i Skärholmen.

Under 2015 levererade och monterade Benders stommen till Sätra stall som består av 69 lägenheter, fördelat på fem huskroppar. Fasaderna består av spritputsade sandwichväggar med rillor och bjälklag av håldäck. Beställare i projektet var Serneke, som i sin tur hade Svenska Bostäder som sin slutkund.

Korta fakta

Projekt: Sätra stall
Start: 2015
Ort: Skärholmen, Stockholm
Affärsansvarig: Thomas Axelsson/Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.