Norra Parken

56 lägenheter i Täby.

Under 2019 levererade och monterade Benders den prefabricerade stommen till detta bostadsprojekt i Täby. Projektet består av 56 st lägenheter fördelat på 10 st hus. Fasaderna består av halvsandwichväggar, medan bjälklaget utgörs av massivplattor med ingjutna avloppsgrodor. Beställare i projektet var Serneke, som i sin tur hade Niam som sin slutkund.

Korta fakta

Projekt: Norra parken 1
Start: 2019
Ort: Täby, Stockholm
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.