Näsby Park

Vårdboende i anrik slottsmiljö.

Näsby Park vårdboende omfattar nyproduktion av totalt 54 vårdboendelägenheter inkluderat gemensamhetsytor. Benders leverans omfattar komplett stomme med fasader som putsades på plats.

Korta fakta

Projekt: Näsby Park Vårdboende
Start: 2019
Ort: Täby, Stockholm
Affärsansvarig: Jan Beyerböck, 010-888 40 53 jan.beyerbock@benders.se

Se samtliga referensprojekt.