Klockbojen

74 ungdomslägenheter i Lidingö.

Under 10 veckor i slutet av 2018 levererade och monterade vi ett 12 våningar högt bostadshus åt Serneke och John Mattson. Huset är beläget i Larsberg, Lidingö och består av 74 st hyreslägenheter för ungdomar mellan 18 och 25 år. Stommen består av massiva bjälklagsplattor samt en halvsandwichfasad som kläddes med tegel av vår beställare på arbetsplatsen.

Korta fakta

Projekt: Klockbojen 4
Start: 2018
Ort: Lidingö
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.