Kaninen

69 bostadsrätter i Täby.

2016 levererade och monterade denna stomme åt Skanska. Stommen utgörs av balkonger, trappor, håldäck, homogena innerväggar och sandwichfasader i spritputs samt med infärgad vit betong med grafiska mönster.

Korta fakta

Projekt: Kaninen
Start: 2016
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Thomas Axelsson, 010-888 40 50, thomas.axelsson@benders.se

Se samtliga referensprojekt.