Heliosparken

169 lägenheter i Hammarby Sjöstad.

Under 2018 levererade och monterade Benders den prefabricerade stommen till bostadskvarteret Heliosparken, bestående av 169 st lägenheter fördelat på 7 st trapphus. Fasaderna består av spritputsade sandwichväggar, halvsandwichväggar samt tegelfasader. Bjälklaget består av massivplattor med ingjutna avloppsgrodor. Beställare i projektet var Skanska som i sin tur hade Skanska Nya hem som sin slutkund.

Korta fakta

Projekt: Heliosparken
Start: 2018
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Thomas Axelsson/Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.