Halla Gård

Grisstall med plats för 3500 grisar.

Under 2019 levererade Benders Byggystem fasadelement, innerväggar, bjälklag samt sockelelement till Halla Gård i Edsvära. Beställare var byggentreprenören MG Bygg som är en återkommande kund till Benders Byggsystem vad det gäller prefabelement till lantbruksanläggningar.

Halla Gård är en modern anläggning med stort fokus på klimatsmart djuruppfödning.

Korta fakta

Projekt: Halla Gård
Start: 2019
Ort: Edsvära
Affärsansvarig: Martin Johansson, 010-888 45 00 martin.p.johansson@benders.se

Se samtliga referensprojekt.