Enen

53 lägenheter i Järfälla.

2016 byggde vi tillsammans med HSB dessa tre trapphus fördelat på två huskroppar. Projektet som är ett sk HSB Futureprojekt med strävan att bygga hållbart och kostnadseffektivt. Samtliga lägenheter är försedda med balkong/uteplats samt odlingslott. Fasaderna är målade i vitt och grönt.

Korta fakta

Projekt: Enen
Start: 2016
Ort: Järfälla, Stockholm
Affärsansvarig: Jonatan Sahlén, 010-888 40 60 Jonatan.Sahlen@benders.se

Se samtliga referensprojekt.