Björkmossen

Vård- och äldreboende i Södertälje.

Under 2017 levererade och monterade Benders stommen till äldreboendet Björkmossen. Fasaderna består av spritputsade sandwichväggar och slätmålade matrisväggar och medan bjälklaget utgörs av håldäck. Beställare i projektet var Skanska som i sin tur hade Telge Fastigheter som sin slutkund.

Korta fakta

Projekt: Björkmossen
Start: 2017
Ort: Södertälje
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.