Backåkra

43 hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden.

Under 2018 uppförde Benders den prefabricerade stommen till kvarteret Backåkra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Skanska och Stockholmshem var beställare av projektet, som bestod av 2 st bostadshus med totalt 43 st lägenheter. Fasaderna levererades som halvsandwich för senare beklädnad på arbetsplatsen. Bjälklaget består av massiva plattor med ingjutna avloppsgrodor. Fastigheterna är Stockholms första plusenergihus, dvs att huset sett över ett år genererar mer energi än vad det gör av med.

Korta fakta

Projekt: Backåkra
Start: 2018
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.