Algoritmen

Ett nytt kvarter i det framväxande Hagastaden.

Algoritmen omfattar nybyggnation av ett kvarter med 178 bostadslägenheter inkl. en gruppbostadsenhet om 6 lägenheter, 6 kommersiella lokaler samt två förskolor. Kvarteret inrymmer även ett garage om två våningar för bostadslägenheternas behov och en infartsramp med trapphus till Norra Stationsgaraget. Fasaderna mot Norra Stationsgatan är gjutna med vit betong mot matriser. Fasaderna åt motsatt håll är gjutna med vit betong med frilagd yta.

Korta fakta

Projekt: Algoritmen
Start: 2018
Ort: Stockholm
Affärsansvarig: Fredrik Roosling, 010-888 40 61 fredrik.roosling@benders.se

Se samtliga referensprojekt.