Benders växer vidare – köper prefabspecialist

2022-02-02

Benders Byggsystem har i dagarna skrivit avtal om att förvärva en majoritet
av företaget Concrete Solutions Nordic AB i Halmstad, som är specialiserade
på prefabricerade byggnader för energisektorn.

Grundarna Andrée Dam och Robert Nihlén kommer att kvarstå som delägare och arbetar vidare tillsammans med Benders Byggsystem för att fortsätta att utveckla bolaget. CSN levererar bland annat specialanpassade transformatorstationer till kunder som Siemens, ABB, Vattenfall och Linjemontage med flera, med hela Sverige som arbetsfält.

Stora synergieffekter på en snabbväxande marknad

– Genom den här investeringen når vi helt nya marknadssegment och breddar Benders erbjudande rejält. Vi bedömer tillväxtmöjligheterna som goda framöver, eftersom det svenska elnätet är underdimensionerat och i stort behov av att rustas upp, säger Anders Erdmark som är VD för Benders Byggsystem AB.

Hittills har CSN stått för projektering och konstruktion och köpt in produktion och montage av externa aktörer. Detta kommer i fortsättningen att utföras via Benders Byggsystems produktionsanläggningar. Men parterna ser fler synergieffekter än så med att CSN nu blir ett dotterbolag i Benderskoncernen.

Större projekt möjliga – CSN blir Benders Byggkraft

– Vi sökte en partner med finansiella muskler och med Benders resurser i ryggen kommer vi att kunna erbjuda mer kompletta lösningar och ta betydligt större projekt än hittills. Personkemin stämde direkt och det ska bli en spännande resa tillsammans framöver. Bendersnamnet kommer förstås också att vara en ovärderlig styrka, menar Robert Nihlén som blir VD för det nya dotterbolaget, som under våren kommer att byta namn till Benders Byggkraft AB.

– Tillsammans kan vi bygga upp ett mycket starkt koncept som drar nytta av CSNs gedigna kunnande och kontakter på en mycket speciell marknad, tillsammans med alla de resurser som redan finns inom Benders, säger Anders Erdmark till sist.

Ytterligare information:

Anders Erdmark, 010-888 12 50, anders.erdmark@benders.se
Robert Nihlén, 0722-030258, robert.nihlen@benders.se