Benders satsar på hållbara transporter på järnväg – bygger logistikcentrum i Umeå

2022-01-25

Byggmaterialproducenten Benders Sverige AB har i dagarna träffat en överenskommelse med Umeå kommun om förvärv av en stor fastighet för en logistiksatsning. Målsättningen är att ersätta den långa lastbilstrafiken till Norrland med en tåglösning, samtidigt som marknadsnärvaron i norr förstärks rejält.

Benders har ett flertal fabriker i de södra delarna av Sverige och transportvolymerna norrut växer ständigt. I linje med Benders miljömål vill man nu skapa förutsättningar för hållbara leveranser till de nordliga marknaderna.

– Norrland växer snabbt just nu tack vare många stora industrisatsningar. Vi ser en ökande efterfrågan på våra produkter, men marknaden letar också efter hållbara lösningar, berättar Christer Hofling, som är Supply Chain Chef på Benders.

Tågtrafik är nyckeln till hållbarhet

Till en början handlar Umeåsatsningen om en yta på runt 65 000 m2 med befintliga järnvägsspår, men Benders har option på ytterligare ungefär lika stor areal i direkt anslutning. Här vill man skapa ett logistikcentrum som kommer att lagerhålla Benders breda sortiment.

Tre av företagets anläggningar har redan idag järnvägsspår – Åstorp, Uddevalla och Bålsta utanför Stockholm. Från fabrikerna i Hjo och Götene har man en tåglösning med Skövde som bas.

– Vi började köra egna tågsätt mellan fabriken i Bålsta och lagret i norska Kongsvinger redan 2010. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att föra över så många transporter som möjligt till järnväg i samarbete med bla Green Cargo, fortsätter Christer och tillägger att de skenande bränslekostnaderna också driver på utvecklingen mot hållbarare lösningar.

Lokalt distributionsnät tar form – förbereder för ellastbilar

– I Umeå bygger vi upp ett lokalt distributionsnät för kunder inom en radie av cirka 25 mil – det inkluderar orter som Luleå och Sundsvall, men på sikt även Vasa i Finland via färjelinjen. Målet är att så snart som möjligt kunna genomföra dessa transporter helt med fossilfria drivmedel. Fordonstillverkarna har inte sina lösningar framme riktigt än, men utvecklingen går fort och vi vill vara en del av den. Om det sedan blir eldrift, biogas eller vätgas får tiden utvisa, säger Christer vidare.

Nytt koncept – och möjlig produktion i Umeå

Hur stor Umeåanläggningen kommer att bli och hur den ska se ut kommer att bestämmas innan sommaren. Samtal har just inletts med externa intressenter kring ett koncept som är nytt för Benders.

– Här vill vi även erbjuda andra företag hållbara lager- och logistiklösningar, och hur stort intresset blir kommer att påverka utformningen av anläggningen – vi är övertygade om att underlaget finns. Med lite längre tidshorisont kan det också bli aktuellt med en produktionsanläggning i Umeå när marknadsläget är det rätta.
Plats för en sådan ingår i planerna för logistikcentret, berättar Christer Hofling.

Stora positiva miljöeffekter

Redan första året räknar Benders med att runt 25 000 ton produkter kommer att passera genom anläggningen, vilket innebär att nära 700 dieseldrivna lastbilsekipage försvinner från vägarna och med dem uppemot 2000 ton koldioxid.

– Vi vill ligga i framkant och är övertygade om att detta är rätt väg för framtiden, avslutar Christer Hofling som hoppas på byggstart under året och att anläggningen i Umeå kan tas i bruk senast i början av 2023.

Ytterligare upplysningar:

Christer Hofling, tel 010-888 03 10, christer.hofling@benders.se