Benders, Skandia Elevator och A&T i Grästorp förvärvar Automations Teknik i Lidköping

2021-03-01

Benders, Skandia Elevator och A&T i Grästorp AB har förvärvat Automations Teknik i Lidköping AB (AtLid). AtLid är en ledande leverantör av automationslösningar inom industri. De nya ägarna ser fram emot att få fortsätta utveckla AtLids redan starka erbjudande.

AtLid bedriver verksamhet inom automation. Företagets målsättning är att använda den teknik som idag erbjuds av de ledande fabrikaten inom automationsbranschen och kontinuerligt arbeta med att utveckla tekniker och arbetsprocesser för att erbjuda sina kunder kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar.

AtLid erbjuder förutom uppdrag i traditionell projektform även konceptutveckling för maskin och anläggningsbyggare. Konceptet är en objektsbaserad plattformslösning som kunden sedan använder till att bygga sin automationsplattform på. Konceptlösningarna innehåller allt från konstruktion och produktion av apparatskåp och ställverk till utveckling av mjukvara. Mjukvarulösningar inkluderar allt från PLC-, HMI- och Scada-lösningar till databas och molntjänster.

De nya ägarna ser fram emot att få fortsätta utveckla AtLids redan starka erbjudande och komplettera det med system för uppkopplade maskiner med applösningar, molnlösningar och AI-funktionalitet. System med självkörande och självdiagnostiserande maskiner samt en tydlig Ecodrive profil. Ett annat intressant framtida område är logistiklösningar med robotteknik och förarlösa truckar.

– Förvärvet säkerställer den fortsatta utvecklingen av automationen som Benders utvecklar i sina fabriker. Tillsammans med vår utvecklingsavdelning där vi idag skapar egenutvecklade produktionslinjer tillsammans med vårt dotterbolag KPAB gör denna affär väldigt spännande för Benders, säger Ove Bender, VD Benders.

– Vi är mycket glada över att kunna förvärva AtLid. Förvärvet stärker vårt digitala beslutsstödsystem för spannmålsanläggningar, Grain Cloud. Genom AtLids förmåga att styra och övervaka processer kan vi fortsätta effektivisera och förenkla för Europas lantbrukare. Det är också ett spännande nytt kapitel i Skandia Elevators historia att göra vårt första förvärv. Att göra det tillsammans med Benders och A&T i

Grästorp AB känns helt rätt då vi alla tre kommer tillföra och utveckla bolaget på olika sätt. Tre lokala företag med likvärdiga värderingar om utveckling och långsiktighet, säger Joakim och Jonas Larsson, ägare Skandia Elevator.

– A&T i Grästorp AB har sedan starten av Automationsteknik i Lidköping, varit en av delägarna och vi har med glädje kunnat följa bolagets fina utveckling till att bli en komplett automationspartner för sina kunder. För att nu ta nästa steg i sin utveckling ser A&T i Grästorp AB med stor spänning och tillförsikt fram mot att bli en del i en mycket kompetent ägargrupp. A&T i Grästorp AB hoppas kunna bidra med en mångårig erfarenhet inom El och Automationsbranschen, säger Thomas Carlsson, ägare A&T i Grästorp AB.