Ny VD för Benders Sverige AB

2021-04-12

Den 3 maj blir Mats Jakobsson ny VD för Benders Sverige AB, medan nuvarande VD:n, Ove Bender, träder in som koncernchef för Bendersföretagen där flera bolag både i Sverige och utlandet ingår.

Mats Jakobsson är idag vice VD och marknadschef i Benders Sverige AB och inledde sin karriär i bolaget som säljare i USA redan 1988.

Förbereder generationsväxling

I och med VD-bytet räknar Ove Bender med att få mer tid för strategiskt utvecklings-arbete och att skapa förutsättningar för det framtida ledarskapet i det familjeägda företaget, som vuxit mycket snabbt under det senaste decenniet, såväl organiskt som genom en rad företagsförvärv.

– Vi står inför en generationsväxling på många nivåer inom koncernen under det kommande decenniet och jag ser det som mycket viktiga frågor att jobba med i god tid. Nu ser jag fram emot några spännande år av fortsatt tillväxt under Mats ledning, samtidigt som vi med gemensamma krafter förbereder för en långsiktig föryngring, säger Ove Bender.

Utmaningar väntar

– Att få det här förtroendet känns oerhört hedrande och jag ser fram emot att ta mig an en rad utmaningar inom områden som hållbarhet, digitalisering och fortsatt utveckling av nya produkter och produktionsmetoder – självklart med Ove som fortsatt bollplank, säger Mats Jakobsson.

Min roll som marknadschef tas över av Stefan Kvist som är väl förberedd för detta uppdrag efter tio år på Benders.

– Det känns väldigt tryggt att lämna över den dagliga driften till Mats, som efter mer än trettio år känner både företaget och mig utan och innan. Ansvarsfördelningen inom koncernen som helhet får helt enkelt växa fram under året som kommer, säger Ove Bender till sist.

Ytterligare information:

Ove Bender, tel 010 888 0003, ove.bender@benders.se
Mats Jakobsson, tel 010 888 0200, mats.jakobsson@benders.se