Nu levererar vi tunnelväggar med klimatförbättrad betong

2020-05-12

Vi arbetar kontinuerligt för att skapa framtidens bästa produkter inom vårt område och bidra till en långsiktigt hållbar miljö där människor kan bo, leva, arbeta och umgås. Tillsammans med Cementa har vi nu tagit fram ett betongrecept till den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm, som minskar koldioxidutsläppen med 20 procent.

Förbifart Stockholm är en av landets just nu största byggarbetsplatser. Bygget är i full gång med att spränga och anlägga en 21 km lång ny vägsträckning av E4:an väster om centrala Stockholm – största delen av sträckan går i tunnel. Tanken är att binda ihop norr och söder och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Vid Kungens kurva, där den södra infarten till förbifarten ligger, pågår nu bygget av vägtunnlarna. Till den kommer vi på Benders Byggsystem att leverera drygt 600 meter prefabricerade väggelement, tillverkade med Cementas klimatförbättrade cement Anläggningscement FA.

Allt vanligare med klimatkrav i upphandlingar

– Tillsammans med Cementa har vi tagit fram ett recept där vi minskat klinkerdelen i cementet med 20 procent och ersatt det med 15 procent flygaska och 5 procent kalksten. Det betyder att koldioxidutsläppen minskar med cirka 20 procent, säger Fredrik Roosling, affärschef Öst inom Benders Byggsystem.

Tidigare har det funnits en viss tröghet inom byggbranschen när det gäller anläggningscement med inblandning av flygaska, bland annat för att den brinner långsammare och därmed tar något längre tid på sig att uppnå samma beständighet som konventionell anläggningscement. En annan orsak är att klimathänsyn inte alltid funnits med som krav i upphandlingar, något som dock blir allt vanligare.

–Hållbarhet och miljöaspekten vid val av material och leverantör är viktig och blir allt viktigare. Vi behöver samarbeta med vår beställare för att än mer kunna väga in miljö och klimat vid leverantörsval för att nå vårt mål med en klimatneutral byggsektor 2045, säger Hans Bäckström produktionschef på Skanska.

Skanska gillade den gröna lösningen

– I fallet med förbifarten gick det undan. I januari fick vi en anbudsförfrågan från entreprenören Skanska. Vi kom in med vårt förslag om Anläggningscement FA. Skanska gillade vår grönare lösning och sedan fick vi snabbt ett godkännande från beställaren Trafikverket, säger Fredrik Roosling.

Arbetet med att montera väggelementen nere i vägtunnlarna startar efter sommarsemestern 2020. Då kommer en specialmaskin montera elementen genom att de ”sugs” fast av maskinen och sedan lyfts på plats.

– Att använda kran är uteslutet på grund av takhöjden i tunneln, säger Fredrik Roosling.

Tydligare klimatfokus på väg att bli standard

Enligt Bo Jönsson, produktionstekniker på Benders Byggsystem, är företagets erfarenheter med Anläggningscement FA goda. Så goda att det blir standard i många av våra betongprodukter inom infrastruktur, såväl för vägbarriärer och väggelement som för förbifarten.

– Det är visserligen ett något långsammare cement, men efter 28 dygn har det samma beständighet. Detta cement är några kronor dyrare, men betydligt bättre för miljön, säger han.

Både Bo Jönsson och Fredrik Roosling tror att efterfrågan kommer att öka på mer klimatförbättrade cementprodukter, till exempel i takt med att klimatmål och annan miljöbelastning skrivs in som krav i upphandlingar.

– Jag är helt övertygad om att det kommer att bli vanligare de närmaste åren. Klimatet är en fråga som allt oftare ligger högst upp på dagordningen, säger Fredrik Roosling.