Benders Byggsystem förvärvar konstruktionsbyrå i Lund

2020-10-30

Efter flera lyckosamma gemensamma projekt förvärvar Benders Byggsystem nu Prekon i Syd AB, som är teknikkonsulter och konstruktörer med betongprefab som specialitet.

– Vi har länge saknat egen kompetens på konstruktionssidan och köper in tjänster i stor skala, både utomlands och i Sverige. Så när vi fick möjlighet till det här förvärvet var det inget att tveka på – det är ett erfaret gäng med mycket gott renommé i branschen, berättar Anders Erdmark som är VD för Benders Byggsystem.

Bättre styrning och effektivare produktion

Förvärvet ligger helt i linje med Benders mångåriga strategi att driva så mycket som möjligt i egen regi och Anders ser stora fördelar med att få in konstruktionskompetensen i organisationen:

– Vi kommer fortfarande att behöva köpa in tjänster, men många projekt kommer vi nu att klara själva. Vi kommer också att få bättre styrning på våra externa konsulter när det gäller att få in tekniska lösningar enligt vår standard. Att använda egna konstruktörer redan på anbudsstadiet kommer också att bidra till mer kostnadseffektiva lösningar som jag hoppas ska komma våra kunder tillgodo.

– Det började med att Benders vill diskutera ett närmare samarbete, men det slutade i en affär som känns väldigt rätt för oss. Vi känner ju många på Benders väl sedan tidigare, så kemin finns där. Efter fjorton år som egna företagare ska det bli spännande att bli en del av ett större sammanhang där det finns en uttalad utvecklingsvilja, säger Ruben Gianolio, teknisk chef på Prekon.

Prekon blir tills vidare kvar i sina nuvarande lokaler i Lund, men i planerna ingår både en utökad personalstyrka och en flytt till Benders produktionsanläggning i Södra Sandby strax utanför Lund.

Ytterligare upplysningar:

Anders Erdmark, 010-888 12 50, anders.erdmark@benders.se