Benders Byggsystem stärker positionerna

2019-10-16

I syfte att stärka positionerna på marknaden integrerar Benders-koncernen nu sina prefabverksamheter i både Uddevalla och Norberg med Benders Byggsystem AB.

Kraftsamling för fortsatt tillväxt

Benders Byggsystem AB bildades 2015 när Benderskoncernen övertog Skanskas tillverkning av prefabricerade stomsystem i betong. Sedan dess har affärsområdet utvecklats snabbt, med ett flertal nya kunder och ett stort antal projekt runt om i landet. Produktion av olika slags prefabelement förekommer sedan tidigare även inom koncernsystern Benders Sverige AB – men nu väljer man att integrera all prefabverksamhet under Benders Byggsystems paraply.

Ökad konkurrenskraft

– Att samla all verksamhet av prefabricerade byggelement i samma bolag inom koncernen ger effektivitetsvinster som kommer att stärka vår konkurrenskraft. Vi kan erbjuda våra kunder kompletta projekt med allt från förslagskonstruktion till komplett montering såväl som endast leverans av produkter från alla våra verksamhetsorter, säger Anders Erdmark som är VD för Benders Byggsystem.

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och efter omorganisationen finns produktionsenheter strategiskt fördelade över landet i Strängnäs, Uddevalla och Norberg. Här tillverkas byggkomponenter som väggar, bjälklag, trappor, balkonger och balkar för de flesta typer av byggnader, från bostadshus och kontor till sjukhus, parkeringshus och handelsgallerior. Omsättningen för 2019 väntas landa runt 800 miljoner kronor.

För ytterligare information hänvisar vi till:

Anders Erdmark, VD Benders Byggsystem AB, 010-888 12 50, anders.erdmark@benders.se
Tomas Kling, marknadschef, 010-888 45 01, tomas.kling@benders.se
Fredrik Roosling, affärschef Öst, 010-888 40 61, fredrik.roosling@benders.se
Martin Johansson, affärschef Väst, 010-888 45 00, martin.p.johansson@benders.se