Benders levererar stommen till Nya psykiatriska kliniken på Kalmar sjukhus

2018-10-11

Benders har fått uppdraget att leverera stommen till Kalmar sjukhus ny psykiatriska klinik.

Byggnaden består av tre huskroppar med innergårdar som knyts ihop av ett centralt hisstrapphus. I Benders order ingår fasader, håldäcksbjälklag, innerväggar, trappor samt stommontage. Fasaderna är i vit matrisgjuten betong och byggnaden har en karaktäristisk utformning med runda hörn.