Norbergstrappan etableras i Uddevalla

2017-09-21

Under 2013 köpte Benders Volvos produktionsanläggning i Uddevalla, ett område omfattandes 1,5 miljoner m2 med 100 000 mproduktionsyta inomhus. Lokalerna inhyser sedan tidigare lagerytor samt tillverkning av prefabricerade väggar. Under 2017 har vi utökat tillverkningen av Norbergstrappan med ytterligare en tillverkningsort genom att starta upp produktion av trappor i Uddevalla.

Med Uddevalla som en utökad resurs vid sidan om Norberg, så förbättras den geografiska spridningen och vi kommer närmare vår marknad i region väst och syd. Den utökade tillverkningskapaciteten möjliggör förkortade leveranstider på framtida projekt vilket bidrar till minskade störningar i byggprocessen.

Etableringen på västkusten i Uddevalla är ett led i att förstärka Benders närvaro och att på sikt kunna erbjuda våra etablerade stomlösningar i regionen.