Benders förvärvar Norbergstrappan AB

2016-10-25

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Konceptet är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo. Detta för att få en slutprodukt med mycket hög finish. En utveckling av konceptet kommer att göras inom ramen för Benders och ytterligare produktionsorter planeras.

Norbergstrappan kommer att drivas vidare som tidigare i befintlig anläggning och med oförändrad personal under ledning av tidigare ägaren Sören Morin.

Företagets produkter ser ni på www.norbergstrappan.se

För ytterligare information hänvisar vi till:
Ove Bender, VD Benders Sverige AB - 0512 787003
Sören Morin, VD Norbergstrappan AB - 070 394 43 71
Magnus Odhagen, VD Benders Byggsystem AB - 010 888 4010