Benders redo att expandera nyförvärvat bolag

2015-08-27

Inför övertagandet av Skanska Stomsystem AB i oktober etablerar Benders ett Stockholmskontor och nyrekryterar personal.

Sedan avtalet om övertagande träffades i juni har Benders jobbat för högtryck med att integrera det nya affärsområdet i koncernens övriga verksamheter.

Etablering i Stockholm City

– Vi får nu ytterligare ett stabilt ben att stå på, som kompletterar våra övriga verksamheter på ett utmärkt sätt. I samband med att produktionen av pre-fabricerade stomlösningar i betong i Strängnäs blir en del av Benders har vi sett över organisationen och kompletterar med ett nyetablerat säljkontor i centrala Stockholm, berättar Ove Bender, VD för Benders Sverige AB.

"I och med den här satsningen blir vi en verklig helhetsleverantör av både produkter och tjänster för hela bygg- och anläggningssektorn, med möjlighet att göra inbrytningar på nya marknadssegment" - Ove Bender, VD

Nyanställningar i Stockholm, Strängnäs och Edsvära

För att maximera potentialen för det nytillkomna produktområdet, som kommer
att kallas Benders Byggsystem, går man dessutom ut med offensiva nyrekryteringar, såväl till produktionsenheten i Strängnäs som till huvudkontoret i Edsvära. Bland annat behöver ekonomiavdelningen förstärkas och till det nya Stockholmskontoret söker man dessutom erfarna projekterande konstruktörer.

– I och med den här satsningen blir vi en verklig helhetsleverantör av både produkter och tjänster för hela bygg- och anläggningssektorn, med möjlighet att göra inbrytningar på nya marknadssegment, avslutar Ove Bender.

Benders Byggsystem är fr o m 1 oktober en del av den familjeägda Benders-koncernen som utvecklar och tillverkar bl a utomhusprodukter i betong, lertegel och natursten, med dotterbolag i 6 länder. Koncernen som helhet omsätter ca 2 miljarder sek med ca 750 anställda.

Ytterligare information:
Ove Bender, Benders Sverige AB, 0512-78 70 03, ove.bender@benders.se