Integritetspolicy

Benders värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Benders Sverige AB, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Insamlingoch behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Benders Sverige AB, org. Nr 556233-3970, Box 20, 535 21 Kvänum, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandling av de personuppgifter du lämnar till oss, tex genom användande av denna webbplats, inloggning som kund eller annan övrig kontakt via tex mail/chatt. Benders Sverige AB samordnar dataskyddsarbetet inom hela Benders koncernen och reglerar övriga koncernbolags arbete bla via denna policy.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och inom vår egen IT-miljö, men data kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi på Benders samlar primärt endast in personuppgifter som i någon form används för att uppfylla och administrera förfrågningar från dig, hantera eventuella avtalsmässiga relationer samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Uppgifterna är sådana som du själv har tillhandahållit oss i syfte att tex administrera avtal med dig alternativt för att uppfylla våra juridiska åtaganden gentemot tex myndigheter.

Exempel på personuppgifter om dig kan vara diverse kontaktinformation, såsom e-mailadress, telefon nr och ev fysiska leveransadresser. Andra uppgifter kan vara så kallad ”online-identifiering” för att följa tex användningen på vår webbplats och ev anpassa upplevelsen vid beställningar, registrering av ärenden eller skapande av nya kontaktpersoner via vår ”Kundportal”.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Benders behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan båda stycken raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts och/eller när vi juridiskt ej längre är ålagda att spara dem.

Primärt använder vi dina personuppgifter för att utföra våra avtalsmässiga relationer och aktiviteter, dvs sådant som relaterar till försäljning/inköp, leverans och eftermarknad/service.

Dina personuppgifter kan komma att användas för marknadsföring och uppföljningar för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

När du använder funktioner på vår webbplats eller kundportal etc som möjliggör för dig att lägga upp egen information eller annat material ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För de fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas i anonymiserad och i aggregerad form som inte kan identifiera dig som individ. Vi använder uppgifterna för att testa våra IT-system, bedriva forskning och dataanalys som syftar till att förbättra våra produkter och tjänster.

Några konkreta exempel på när/hur vi kan komma att använda dina personuppgifter är:

  • Vid bearbetning av beställningar och returer
  • Vid sms-aviseringar om leveransstatus
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid anmälan till och utskick av nyhetsbrev samt andra erbjudanden, observera att du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick (instruktioner medföljer utskicken hur du avanmäler dig)
  • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
  • Vid rekryteringsarbete och anmälan till vår kandidatdatabas eller intresseanmälan till specifika tjänster

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Observera att vi inte kan radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post, se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter/tjänster och våra åtaganden gentemot dig som någon form av intressent (tex kund, leverantör eller som användare av vår webbplats) delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss tex med IT-tjänster, transporter etc. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Benders värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Vi använder därför cookies för att förbättra din användarupplevelse så att eventuella val anpassas efter dina önskemål. Cookies finns även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Du har möjligheten att acceptera eller neka cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på vår webbplats samt kundportal begränsas.

I tabellen nedan redovisas vilka slags cookies Benders använder, vilken funktion som cookien har, för vilka ändamål informationen samlas in samt hur länge informationen som samlas in med hjälp av cookies sparas. I de fall som cookies endast används på en specifik sida eller funktion anges det inom parentes.

Benders användning av cookies:

Namn Typ av cookie och funktion Data som lagras Lagringstid Används för*
cookie-consent Döljer cookie-bannern. När du klickar ”OK” i cookie-bannern sätts denna för att cookie-bannern inte ska visas nästa gång. Lagrar datumet som som cookie-bannern klickades. Innehåller inga personuppgifter och används inte för att samla information. Ett värde som används för att verifiera att användningen av cookies har godkänts. 2 år från godkännande i pop-up fönstret. Lagringstiden uppdateras inte vid återbesök.
_gid Används av Google Analytics för att följa en användares resa vid ett besök i syfte att analysera och optimera webbplatsens användning. Lagrar ett slumpmässigt genererat värde. Innehåller inga personuppgifter. 24h
_ga Används av Google Analytics för att för att separera unika användare i syfte att analysera och optimera webbplatsens användning. Lagrar ett slumpmässigt genererat värde. Innehåller inga personuppgifter. 2 år
_hjid Används av Hotjar för att för att separera unika användare i syfte att analysera och optimera webbplatsens användning. Lagrar ett slumpmässigt genererat värde. Innehåller inga personuppgifter. 1 år
ASP.NET_Sessionid Hjälper servern att hålla reda på en användares session och särskilja olika användare. Lagrar ett slumpmässigt genererat värde. Innehåller inga personuppgifter. Löper ut automatiskt när du stänger webbläsaren. (sessions-cookie)
.ASPXANONYMOUS Hjälper servern att särskilja oinloggade användare. Lagrar ett slumpmässigt genererat värde. Innehåller inga personuppgifter. 6 månader

* = utöver hemsida eller endast i annan applikation, om inget specificeras används cookien endast på vår websida.

Tredjepartscookies

Vi använder i vissa fall även cookies från tredje part, tex Google Analytics, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökare är.

Våra social media-kopplingar för till exempel Facebook och Instagram är endast länkar som leder dig till våra respektive webbplatser för dessa medier, observera dock att även tredje part i vissa fall kan använda cookies för egna ändamål. Vi rekommenderar dig att kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies och hur uppgifter samlas in och bearbetas hos dem alternativt hur du kan välja bort cookies från dem.

Här kan du läsa mer om cookies, hur du väljer bort Google Analytics annonseringsfunktioner och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet, se följande länk www.youronlinechoices.eu.

Sessionsinspelningar

Så kallade sessionsinspelningar kan förekomma på vår websida/kundportal, syftet med detta är precis som tidigare beskrivits i denna policy att analysera hur besökare använder våra websidor/kundportal och kontinuerligt förbättra deras utformning och innehåll.

Personuppgiftsansvarig

Benders Sverige AB
Organisationsnummer: 556233-3970
Box 20 
535 21 Kvänum
Sverige
Telefon: 010-88 800 00
E-post: data.protection@benders.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-01-21.