Social hållbarhet

För Benders innebär social hållbarhet omtanke om och engagemang gentemot människor som på något sätt berörs av vår verksamhet, både internt och externt. Internt omfattar detta område exempelvis att våra medarbetare har ett engagemang för sitt arbete, har möjlighet och frihet att utvecklas som individer samt att känna sig inkluderade och må bra.

Externt innefattar området bland annat initiativ för att stärka och utveckla människor både på lokal och global nivå samt att säkerställa att våra leverantörer lever upp till våra krav avseende t.ex. mänskliga rättigheter.

Relaterade globala mål

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att det sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetsområdena; social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten mm.

Läs mer

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt.

Läs mer