Ekologisk hållbarhet

Vi har varit miljöcertifierade sedan 1999 och jobbar kontinuerligt med att minska vår verksamhets miljöpåverkan. Den stora bredden i vår verksamhet innebär både utmaningar men också stora möjligheter att förbättra vårt ekologiska fotavtryck Vår största miljöpåverkan kommer våra transporter och energiförbrukning samt den indirekta påverkan från vår användning av cement. Initiativ inom detta område sträcker sig från stora investeringar i hållbara tåglösningar, optimering av betongrecept samt energieffektiviseringar och utbyte till hållbara energislag.

Relaterade globala mål

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt.

Läs mer

Social hållbarhet

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser och innefattar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv, utan orättfärdiga skillnader. Man ska ha möjlighet till att utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa.

Läs mer