Våra miljömål

För att på bästa sätt arbeta med ständiga förbättringar och minska negativa miljöaspekter upprättas årligen av ledningen övergripande miljömål. De övergripande målen beskriver inom vilket fokusområde de detaljerade mål tas fram. De detaljerade målen arbetas med inom olika avdelningar och verksamheter på företaget.

Under 2020 har de övergripande målen varit följande:

Mål

Exempel på genomförda aktiviteter kopplat till detaljerade mål på ex. fabrikerna.
Minskad energiförbrukning – fokus på ventilation, belysning och tryckluft.
  • All belysning i fabrik och kontor i Strängnäs är utbytt till Led med rörelsesensorer.
Minska antalet kemikalier
  • Byte av leverantör för smörjoljor har inneburit optimering av antalet av antalet oljor. Arbete med detta mål pågår även in på 2021.

  • Utrensning av gamla kemikalier.