Starka leverantörsband

Likväl som att ha goda relationer med våra kunder strävar vi efter att ha starka och långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. En stark leverantörskedja skapar trygghet och vi kan lita på att produkterna vi köper in motsvarar våra förväntningar så att vi kan säkerställa att våra produkter håller den kvalitet vi utlovar. Vi strävar efter att inköp ska ske centralt för att minska risker och säkerställa hållbara arbetssätt.