Socialt ansvar

Benders har alltid haft ett nära samarbete med och stöttat mindre föreningar och verksamheter på de orter där företaget verkar. Vid sidan av det lokala engagemanget har Benders också åtagande i ett antal större organisationer, med verksamhet i såväl Sverige som utlandet. Engagemanget berör oftast barn och ungdomar.

Star for life

Star for Life är en ideell organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika. Genom ett unikt utbildningsprogram stärker Star for Lifes coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. Star for Lifes arbete främjar flera av de globala målen inom Agenda 2030, såsom Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och God utbildning för alla. Benders är skolsponsor i KwaZulu-Natal sedan 2011, och personalgrupper från Benders besöker skolan och området med jämna mellanrum.

Barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar med finansiering av forskning för att kunna bekämpa cancer hos barn och bidrar till vård och stöd för drabbade. Benders stöttar fonden ekonomiskt genom att vara Barnsupporter och det finns också ett brett engagemang bland Benders personal i form av insamlingar vid utvalda tillfällen.

Lokalt engagemang

Benders stödjer också lokala verksam­heter på de orter där vi verkar. Ofta inom idrott men också med anknytning till skola, kultur och företagsamhet. Benders är b.la. delaktiga i Skaraborgs Invest, ett investeringsföretag som verkar i Science Park, Skövde och skapar förutsättningar för nytt företa­gande och nya arbetstillfällen i Skaraborg.