Smarta logistiklösningar

Geografisk spridning

Benders Byggsystem har tre produktionsanläggningar; Strängnäs, Uddevalla och Norberg. Detta innebär en god geografisk spridning och närhet till våra största marknader. Kortaste transportavståndet till kund avgör från vilket av våra lager leveransen skall ske ifrån. För oss är det viktigt att miljö, effektivitet och kostnader går hand i hand.

Effektiva transporter

Benders Byggsystems användande av programvaran Impact och transportplaneringen mot en 3D modell gör att vi får full kontroll på våra transporter och kan maximera kapacitetsutnyttjandet vilket leder till färre transporter och mindre utsläpp.

Samtliga av Benders samarbetspartner Braås Åkeris transporter körs med miljödiesel HVO100. För de fordon som eventuellt inte klarar detta, tex inlejda bilar, miljökompenserar Braås. Målet är att 100 % av samtliga lastbilar ska vara klassade EUR 6 under 2021.

Båtsatsning

På vår anläggning i Uddevalla finns det även en kaj som gör det möjligt för båtar att köra dit både produkter och insatsmaterial till produktionen. Ett fartyg förbrukar betydligt mindre energi än en lastbil per enhet last och är därför ett bra alternativ med tanke på de låga koldioxidutsläppen per transporterad enhet.