Siktet inställt på fossilfria verksamheter

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi flitigt med att försöka minska våra verksamheters fossila fotavtryck. Detta är därför ett av våra övergripande miljömål i koncernen.

Vi har sedan lång tid tillbaka ett tätt samarbete med vår lokala eldistributör där vi enbart köper förnybar el. Vi är även en bra bit in i vår resa med att minska oljeberoendet i våra fabriksmiljöer. Där vi har fossilintensiva uppvärmningssystem har vi en övergripande plan för att byta mot mer klimatneutrala alternativ såsom värmepumpar, pelletspannor eller fjärrvärme. Vi har redan kommit en bra bit på väg då vi bytt system i Strängnäs, Åstorp och Edsvära som varit stora förbrukare. Totalt har vi hittills minskat användningen av eldningsolja med ca 500 m3 per år.

Du kan läsa mer om detta arbete i artikeln Nytänkande när Benders Bytte från fossil olja till träpellets (PDF-dokument, 21,7 MB).

För att ytterligare minska vår påverkan gör vi nu storskaliga tester med elektrifierade fordon på våra utomhuslager.