Minskat klimatavtryck från betong

Benders Byggsystem har under 2021 genomfört ett projekt i Strängnäs avseende att minska klimatavtrycket från våra produkter. Projektet har utrett förutsättningarna för och testat att delvis ersätta cementen med alternativa bindemedel med liknande egenskaper. Detta innebär att produktens klimatavtryck kan minskas avsevärt jämfört med den ordinarie betongen.

Vid dagens tillverkning av cement genereras stora mängder koldioxidutsläpp, ungefär 700-900 kilo koldioxid per ton producerad cement. Även om stora satsningar och investeringar görs för att cementen i framtiden skall bli koldioxidneutral finns det åtgärder som kan vidtas redan nu för att minska betongens klimatavtryck.

”Det som vi har fokuserat på i Strängnäs är att delvis ersätta cementen med granulerad masugnsslagg från råjärnstillverkning. Slaggen som vi använt oss av innebär koldioxidutsläpp på 20–40 kilo för varje producerat ton, alltså en rejäl skillnad från cement. Betongens kvalitet blir dessutom precis lika bra som en ordinarie betong, vilket såklart är avgörande”, säger Kjell Ryberg, Teknisk chef

Projektet har varit lyckat och nu tillverkas produkter med den klimatreducerade betongen i Strängnäs. Man kan ersätta cementen med upp till 65 procent slagg, dock beror max ersatt mängd på vilken exponeringsklass betongen har. Som ett exempel halveras koldioxidutsläppen om man ersätter 50% av cementen mot slagg, jämfört med om endast cement hade använts.

”Nu kan Benders tillgodose behovet av betongprodukter med mindre klimatavtryck genom att blanda i slagg. Utöver detta är viktigt att tidigt i projekt titta på hela betongkonstruktionen för att optimera vilken betong som används var i projektet”, avslutar Kjell.