Långsiktighet och trygghet

Familjeägt

Familjärt och lokalt är ledord inom Benders Sverige AB. Det är ett familjeägt och ägarlett företag med huvudkontoret kvar där allting startade på för över 60 år sedan, i Edsvära i Vara kommun. Företaget verkar och lever i hög grad med sin hembygd och värdesätter nära relationer med andra företag och entreprenörer i dess geografiska närhet. Företaget är inte börsnoterat. Benders strävar efter att det ska finnas en ekonomisk långsiktighet och hållbarhet i alla beslut som fattas. Benders långa historia med stabil tillväxt och lönsamhet samt hög investeringsnivå skapar en trygghet såväl för ägarna som för de anställda, kunderna och leverantörerna. Den tredje generationen Bender är nu delägare i bolaget, en generation som vill värna om det som deras farfar/morfar en gång startade. Det finns en långsiktighet och uthållighet i såväl investeringar, ekonomiska tillgångar, organisation och anställningsförhållanden.

Återinvesterar i verksamheten

En stor del av att handla långsiktigt är för Benders att varje år återinvestera en stor del av vinsten i utveckling av företaget. Det görs bland annat genom att investera i fastigheter, tekniskt avancerade maskiner och inventarier samt förvärv av nya bolag. Under perioden 2011-2020 hade Benderskoncernen ett sammanlagt resultat före avskrivningar och efter skatt på 1,8 miljarder. Under samma period investerades 1,6 miljarder i fastigheter, maskiner och inventarier. Koncernen har även förvärvat bolag för 0,4 miljarder kronor. Det betyder att Benders har återinvesterat i stort sett lika mycket som hela koncernens resultat i verksamheten under perioden.

I många fall bidrar de långsiktiga investeringarna till att främja den sociala och ekologiska hållbarheten. De beslut vi tar utvärderas med noggranna analyser för att främja en hållbar utveckling i samspel mellan kapital och naturresurser. Ekonomiska investeringar som kommer Benders Byggsystem till gagn är stora ekonomiska investeringar i båthamn som kommer att leda till en minskning av miljöfarliga utsläpp vid transporter. Investering i större lokaler i Strängnäs har gjorts för att effektivisera lagerhanteringen. I Uddevallafabriken investerade bolaget i två spännbäddar för att kunna producera produkter som tidigare transporterades från Strängnäsfabriken, vilket resulterar i produktion närmare slutkund och därmed färre transporter. Andra investeringar som gjort för att främja miljön är installering av solceller på fabriksfasaden Uddevalla, byte av värmesystem från olja till pellets eller fjärrvärme och slutna vattensystem på fabrikerna. Genom att investera i nya tekniskt avancerade maskiner och inventarier kan vi på ett effektivt sätt producera fler produkter med bättre kvalitet, något som gynnar både anställdas hälsa, kundnöjdhet och i förlängningen även miljön.