Hållbara och kvalitativa produkter

Benders Byggsystem AB tillverkar prefabricerade stomsystem för byggnader som ska hålla över flera generationer. Element i betong ger låg energiförbrukning och god inomhusmiljö, en tung stomme som lagrar värme på vintern och kyla på sommaren. Fördelarna med prefabricerade stommar och hallar är många. Att tillverka stommen i fabrik går snabbare än att platsbygga och monteringsarbetet kan utföras av betydligt färre personer. En snabb tillverknings- och montageprocess innebär ett snabbare färdigställande, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för både kund och leverantör.

Vi arbetar för att optimera och ta fram så hållbara betongrecept som möjligt. Vid vår fabrik i Strängnäs har optimering av betongrecept resulterat i att vi minskat våra koldioxidutsläpp med 1000 ton mindre CO2/år.

I de tre fabrikerna, belägna i Uddevalla, Strängnäs och Norberg, jobbar våra anställda aktivt för att kartlägga och effektivisera interna processer. Genom att fabrikerna är belägna i olika delar av landet kan våra produkter produceras så nära byggnadsplatsen som möjligt för att korta ner transportsträckor vilket genererar besparingar både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.