Vi arbetar hållbart

Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och är integrerat i vårt dagliga arbete. För Benders är det viktigt att ta sig an hållbarhetsarbetet från ett brett perspektiv och delar därför in det i områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet berör människors livsbetingelser och innefattar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv, utan orättfärdiga skillnader. Man ska ha möjlighet till att utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa.

Ekologisk hållbarhet brukar ofta beskrivas som att det sätter ramarna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetsområdena; social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, till exempel produktion av mat och energi, tillhandahållande av rent vatten mm.

Ekonomisk utveckling är ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet utan att påverka dem negativt.

Vår syn på långsiktig hållbarhet tar sig många uttryck: utvinning av råvaror och produktion så nära slutkonsumenten som möjligt, fokus på en säker och trygg arbetsmiljö, mångmiljoninvesteringar i miljövänliga logistiklösningar med egna tåg, återinvesteringar av vinsten och mycket mer. På dessa sidor kan du läsa mer om vad hållbarhet innebär för oss samt våra mål och initiativ.

Hållbara milstolpar

 • 2015: Benders förvärvar Skanska stomsystem AB och Benders Byggsystem AB bildas

  Kontor i Stockholm etableras i Riksbankens f.d. byggnad på Östermalm.

 • 2016: Benders förvärvar Norbergstrappan AB

  Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor.

 • 2017: Benders fortsätter sin satsning på prefabricerade betongelement

  Drygt ett år efter starten av Benders Byggsystem lägger man nu till Uddevalla som tillverkningsort vid sidan om den tidigare fabriken i Strängnäs och den nyligen förvärvade trapptillverkningen i Norberg.

 • 2017: Senaste blandartekniken

  Inköp av senaste blandartekniken till den nya Uddevallafabriken. Det innebär att allt vatten kan återanvändas vid betongproduktion.

 • 2018: Utbyte av system till uppvärmning för fabriken i Strängnäs

  Byte från eldningsolja till träpellets.

 • 2018: EPD:er

  Vi tar fram EPD:er på alla produkter som ingår i våra egentillverkade stomlösningar. 

 • 2019: Solcellsväggar

  Driftsättning av en av Norra Europas största vertikala solcellsväggar - 260 MWh - på fabriksvägg i Uddevalla.

 • 2019: Unikt betongrecept

  Tillsammans med Cementa tog Byggsystem fram ett unikt betongrecept till projekt Förbifart Stockholm där vi minskade koldioxidutsläppen med ca 20 procent. 

 • 2020: Optimering av våra betongrecept

  Optimering av våra betongrecept i Norberg och Strängnäs har gemensamt bidragit till att minska produkternas miljöpåverkan med drygt 1000 ton CO2/år. 

 • 2020: Uppdatering av våra EPD:er

  Uppdatering av våra EPD:er för att inkludera de miljöförbättrande åtgärder avseende recept, uppvärmning etc. som gjorts de senaste åren. 

 • 2021: HVO-bränsle

  Uppstart av projektet att alla lastbilstransporter med Braås Åkeri, samt av dem fast kontrakterade undertransportörer, skall gå med HVO-bränsle och vara av EUR06. I de fall HVO inte är möjligt, klimatkompenseras detta av Braås Åkeri. 

Minskat klimatavtryck från betong

Benders Byggsystem har under 2021 genomfört ett projekt i Strängnäs avseende att minska klimatavtrycket från våra produkter. Projektet har utrett förutsättningarna för och testat att delvis ersätta cementen med alternativa bindemedel med liknande egenskaper. Detta innebär att produktens klimatavtryck kan minskas avsevärt jämfört med den ordinarie betongen.

Läs mer

Siktet inställt på fossilfria verksamheter

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi flitigt med att försöka minska våra verksamheters fossila fotavtryck. Detta är därför ett av våra övergripande miljömål i koncernen.

Läs mer

Benders hållbarhetsarbete i siffror

45 ton

Vid vår fabrik i Norberg har optimering av betongrecept resulterat i att vi minskat produkternas klimatpåverkan med: 45 ton mindre CO2/år. 

1300 ton

Från fossila bränslen till pellets. Benderskoncernen deltar i Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet som syftar till att minska växthusgasutsläppen i Sverige. Vid våra fabriker i Edsvära och Åstorp har vi bytt värmeanläggning från olja till pellets vilket gör att vi minskat våra koldioxidutsläpp med: 1300 ton mindre CO2/år.

100%

Vid våra anläggningar i Strängnäs och Norberg består vår Ballast av 100 % krossmaterial. 

2200 m²

På vår Uddevallafabrik har en 11 meter hög solenergivägg som totalt utgör 2 200 m2 monterats i söderläge. Solpanelerna, som delvis består av samma tunnfilstyp som används i vår solpanel Bender SunWave, står för ca 14 % av fabrikens elförbrukningen vilket motsvarar: 5 bostadshus med uppvärmning av direktel eller 355 000 kylskåp under ett år.

100%

De senaste 10 åren har Benders återinvesterat i stort sett lika mycket som hela koncernens resultat i verksamheten under samma period. 

1000 ton

Vid vår fabrik i Strängnäs har optimering av betongrecept resulterat i att vi minskat produkternas klimatpåverkan med: 1000 ton mindre CO2/år.