För leverantörer

Fakturera bolag inom Benderskoncernen

Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

 • Utöver Skatteverkets regler har Benders krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt. Märkning ska ske på följande sätt:
  • Referens: Fullständigt för- och efternamn alternativt ett användarnamn (fem-sju bokstäver).
  • Märkning: Beställarens namn, om annan än referens, samt ev. projektnummer (sex siffror alt. P följt av 3-4 siffror) eller ansvarsnummer (fyra siffror).
  • Vårt inköpsordernummer ska finnas med på fakturan i de fall vi beställer via inköpsorder.
 • Benders förutsätter att våra leverantörer har ett PG eller BG för att vi ska kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.
 • Uppgift om F-skatt skall framgå på fakturan.
 • Benders önskar ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”. I de fall detta ändå görs, ansvarar säljaren för att den nya betalningsmottagaren informeras om gällande betalnings- och reklamationsregler samt att Benders informeras i förväg.
 • Omfattas en faktura av omvänd moms måste det beställande Bendersbolagets VAT-nummer samt text ’’Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller’’ anges på fakturan.
 • Blandade fakturor med både omvänd moms och momsplikt kan ej hanteras.
 • Benders betalar inga faktureringskostnader då alternativet att maila oss fakturor finns.

Skicka fakturor till Benders

Vi på Benders vill att du som leverantör ska kunna fakturera på ett smidigt och effektivt sätt och erbjuder därför flera olika sätt att fakturera på. Vi ser helst att Ni använder er av en digital lösning eftersom det är bra för miljön och säkrare men vi erbjuder även ett alternativ för fysiska fakturor.

Det är endast fakturor som ska skickas till faktureringsadresserna. Orderbekräftelser, anbud, avtal samt övrig information skickas till respektive beställare via de kanaler som är överenskomna.

Benders tar emot fakturor på följande sätt:

Pdf-fakturor via mail

Vi föredrar att ni skickar fakturor till oss i pdf-format till respektive bolags mailadress. Fakturan ska vara bifogad till e-post som pdf-dokument. Flera pdf:er kan skickas i samma mail så länge det ligger en hel faktura i respektive Pdf.

Benders Byggsystem AB: faktura-byg@bendersgroup.se

Pappersfakturor

Om ni inte har möjlighet att sända oss fakturor i pdf-format via mail kan ni posta pappersfakturor till:

*Bolagsnamn*
Box 20
535 21 Kvänum

EDI fakturering

Vi har inte möjlighet att ta emot EDI-fakturor för närvarande.

Kontakt

Fick du inte din fråga besvarad ovan:

Maila till info@benders.se
Ring 010-8880000, val 6