Stålstommar

Vi utformar även stommar i stål. Ofta blandas de båda materialen, betong och stål i en byggnad

Stålstommar

Vi har stor vana att arbeta med stål i våra stommar vilket ofta är en förutsättning för att få ihop mer komplicerade stomsystem. I våra hallar används ofta balkar av fackverkstyp i taket som ger hallen stora fria ytor och frikostigt med utrymme för installationer. Du slipper störande pelare då fackverken möjliggör långa spännvidder. Hallen blir flexibel och lätt att anpassa för olika verksamheter.