Pelare och Balk

I vårt standardsortiment ingår pelare och balkar av betong

Pelare och balk

I vårt standardsortiment ingår även balkar och pelare av betong. Pelarna görs fyrkantiga (RP) eller runda (OP) i varierande dimensioner. I våra konstruktioner används olika balktyper (RB, RB/F, FB och FB/F) för tak, bjälklag, P-däck och läktare. I våra byggsystem kombinerar vi stål och betong.