Innerväggar

Med innerväggar i betong får du en mycket god inomhusmiljö

Innerväggar

Med innerväggar i betong skapas en effektiv barriär mot brandspridning. Dessutom är den tunga stommen ljudreducerande. Lösningen gör våra hus tysta med en mycket god inomhusmiljö.