• Byggkomponenter

    I vårt utbud av prefabricerade byggkomponenter finns de element du behöver till din byggnad. Betongtrappor, balkonger, håldäck, pelare och sandwichväggar är några exempel.