Benders Byggsystem bygger badhus i Kalmar

Benders Byggsystems uppdrag

Vårt uppdrag på Benders Byggsystem är att tillverka och montera stommen till ett badhus som består av 50 meters bassäng, multibassänger för sjukgymnastik, familjebad, spa-avdelning och cafeteria. De byggkomponenter som ingår är bjälklag, gråvägg, pelare och balkar i betong samt trappor. Montaget kommer att påbörjas i april 2023.

Varför prefabricerad stomme och varför Benders Byggsystem?

Att bygga prefabricerade stomme i betong innebär att byggnaden snabbt blir tät, torr och driftklar. När byggkomponenter som bjälklag, innervägg och fasader tillverkas inomhus istället för på byggarbetsplatsen får du snabbt ett väderskyddat och tätt hus. Vi på Benders jobbar aktivt med kund för att ta fram de mest kostnadseffektiva lösningarna med fokus på säkerhet, kvalitet och miljö.

Korta fakta

Projekt: Badhus Snurrom
Beställare: Peab Sverige AB
Projektör: Benders Prekon
Start: Q2 2023
Ort: Kalmar
Affärsanvarig: Jan Beyerböck, 010-888 40 53 jan.beyerbock@benders.se